26 ธ.ค. 65 ประกาศโรงเรียน​บ้านปลาปากราษฎร์บำรุง​ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา​จ้าง​ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)