วั“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566

วันที่  11  มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1  นายอภิชัย ทำมาน     ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา