ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ณ มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง