การประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “เปลี่ยนผ่านความคาดหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “เปลี่ยนผ่านความคาดหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เพื่อมอบนโยบายและการดำเนินงาน ชี้แจงและทำความเข้าใจกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่อยู่ในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.