การประชุมทางไกลแบบออนไลน์ “เปลี่ยนผ่านความคาดหวัง และความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา”