วัการประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ในเรือนจำ

วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวมใจ  1  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม  เขต 1  เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ในเรือนจำ โดยมี นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้