เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินการตามนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของ นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการที่ 11  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม