วัร่วมรับชมงาน Kick Off  รายการคลินิก สตผ. และร่วมประชุมเสวนา  Monitoring  and Evaluation  เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิถีใหม่ วิถีอนาคต   

วันที่ 9  มีนาคม  2566  เวลา  13.30 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมรับชมงาน Kick Off  รายการคลินิก สตผ. และร่วมประชุมเสวนา  Monitoring  and Evaluation  เข็มทิศการติดตามสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิถีใหม่ วิถีอนาคต  นำโดย นางจันทนีย์  ชูจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ผ่านระบบ Zoom Meeting และ ช่อง OBEC Channel