ขอรับใบแทนโฉนดที่ดินและเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินของสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการขอรับใบแทนโฉนดที่ดินและเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินของสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม