ทีมวิจัยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเข้าพบ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ทีมวิจัยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ท่าน ขอเข้าพบ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย