ร่วมการ ประชุม ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1     นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  นางสาวสถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการ ประชุม ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting