นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้นายนรงณ์  เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือหนองญาติ และประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของสถานที่ สำนักงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศลยก) ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม