พิธีมอบบ้านนักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน  “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”  ราย  ดช.พุธสา  ชะวิชัย  รร.บ้านหนองสะโน  อ.ธาตุพนม พร้อมด้วย นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ และผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ ขอขอบคุณการเตรียมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดสถานที่ ที่ออกแบบได้สวยงามและสมบูรณ์ : หนองสะโน , โคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) และ ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์