ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ ร.ร.วังตามัว

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน  นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม