การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ (True Leader) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ (True Leader) ปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย. 2566 โดยวิทยากร ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1