วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ และนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะทำงานโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ GPAS 5 Steps ระยะปลายน้ำ กิจกรรมถ่ายทำคลิปวิดีโอครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สังกัด สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 8 คน ณ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์