ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 22 มิถุนายน  2566 เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก และโรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม