ประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ อบต.บ้านผึ้ง บ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมนางสาวรัชนก นาคพงษ์ นักจิตวิทยา ประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ อบต.บ้านผึ้ง บ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัยการจังหวัด ตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กรณีช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนในสังกัดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง