ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสุวิภา เอกพิมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางวรีภรณ์ ปลั่งกมล เพื่อพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ที่โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม