การประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จ.นครพนม