ตสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง “เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3”

 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน  นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม