ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม