การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ.เรณูนคร จ.นครพนม สังกัด สพม.นครพนม