เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบเหตุอัคคีภัย  พร้อมมอบของใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น และเงินกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3,000 บาท