เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบเหตุอัคคีภัย  พร้อมมอบของใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น และเงินกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3,000 บาท   

วันที่  10 กรกฎาคม  2566  เวลา 11.30 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนฃม เขต 1 และคณะ  ผู้บริหารสถานศึกษา  เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบเหตุอัคคีภัย  ราย  ดญ.ฐานิตารัชต์ ฤทธิศักดิ์ ชั้น ป 5 และ ด.ญ.เขมจุฑา ฤทธิศักดิ์ ชั้น อ. 2  โรงเรียนบ้านต้นแหน พร้อมมอบของใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็น และเงินกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3,000 บาท    ณ  บ้านเลขที่ 144 หมู่ 1 บ้านต้นแหน อ.นาแก จ.นครพนม