การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)โรงเรียนบ้านคำพอก เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางจิราพร นาโพธิ์ตอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1  ได้ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning)ตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ที่โรงเรียนบ้านคำพอก เครือข่ายหนองญาตินาราชควาย อ.เมือง  จ.นครพนม