ร่วมPLC โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เครือข่ายบ้านผึ้ง-โพธิ์ตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านวังกระแส

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสายสุดา สุขวิพัฒน์ และนางอารยา ภาระวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนมเขต 1 เข้าร่วมPLC โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา เครือข่ายบ้านผึ้ง-โพธิ์ตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านวังกระแส ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม