การประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ให้มีความทันสมัย”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ให้มีความทันสมัย” ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ผ่านระบบ Zoom Meeting ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1