ประชุมปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว PA และ การจัดการเรียนรู้ Active Learning และ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโนนสังข์,โรงเรียนนางามวิทยาคาร,และโรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต1 เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว PA และ การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางนฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอ ประชุมโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ และเวลา 10.30 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนสังข์,โรงเรียนนางามวิทยาคาร,และโรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม