ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อ.เรณูนคร จ.นครพนม