ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา