วัตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง และโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.45 น.
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง และโรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม