วัลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุฝนตกต่อเนื่องหลายวัน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครนพม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ณ ร.ร.ตับเต่าโนนจันทร์ ร.ร.บ้านเหล่าทุ่ง อ.นาแก และ ร.ร.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม