ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุฝนตกต่อเนื่องหลายวัน