นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก จ. นครพนม