นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร. บ้านกลางมูลอ้น 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ โดย ศน.สุริวิจักษณ์ พลีจันทร์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร. บ้านกลางมูลอ้น  อ.นาแก จ. นครพนม