รับมอบถุงเท้านักเรียนจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 รับมอบถุงเท้านักเรียนจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริจาค จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนถุงเท้าต่อไป