ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสุวิภา เอกพิมพ์ ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนบ้านโพนบกวิทยาคาร อ. ธาตุพนม จ. นครพนม