วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผอ. สพป นพ เขต 1 พร้อมด้วยนางจิราพร นาโพธิ์ตอง และนางสายสุดา สุขพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ร.ร.บ้านนาหนาด, ร.ร. บ้านคำชะอี และสรุปการดำเนินงานที่ ร.ร.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ. สพป. นพ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผอ. สพป นพ เขต 1 พร้อมด้วยนางจิราพร นาโพธิ์ตอง และนางสายสุดา สุขพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ร.ร.บ้านนาหนาด, ร.ร. บ้านคำชะอี และสรุปการดำเนินงานที่ ร.ร.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม