ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ. สพป. นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรัชนก นาคพงษ์  นักจิตวิทยา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม