ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สมัครและกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายอภิชัยทำมาน ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สมัครและกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)