ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร