ประชุมออนไลน์ (Google meet) คณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นพ.1 ประชุมออนไลน์ (Google meet) คณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1