ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย

วันที่ 6 กันยายน 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์    กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย ณ โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น และเครือข่ายคำเตย ณ โรงเรียนบ้านหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม