ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566 ) เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู และเครือข่ายนาแกนาคู่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต1 พร้อมคณะ ร่วมเป็นกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 2566 ) เครือข่ายพิมานพุ่มแกสีชมพู ณ โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ และเครือข่ายนาแกนาคู่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม