ร่วมประชุม

วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม