การแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา

วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting ) พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯและคณะ