ประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจแววความสามารถพิเศษ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ผ่านระบบ Video Conference