การคัดเลือกครูต้นแบบ (ด้านเอกสาร)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานพิจารณาคัดเลือก (ด้านเอกสาร) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายนรงต์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะกรรมการ