ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ พร้อมด้วย  นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ